ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : นฤเบศน์ ตัณฑุลวณิชย์ (เทิร์ส (thursday))
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 90 หมู่ 2 ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย
เบอร์มือถือ : -0616250150
อีเมล์ : Thursdaythink2357@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนี นาวี (นิด)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 102หมู่8ต สีวิเชียร อ น้ำยืน จ อุบลราชธานี 34260
เบอร์มือถือ : 0879364486
อีเมล์ : Tassaneenavee.Tn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประทีป วิมลพันธ์ (เปี๊ยก , ทีป)
ปีที่จบ : 2511   รุ่น : ไม่ทราบ
ที่อยู่ : 210 ม.3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0821908152
อีเมล์ : prateewimon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม