ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประทีป วิมลพันธ์ (เปี๊ยก , ทีป)
ปีที่จบ : 2511   รุ่น : ไม่ทราบ
อีเมล์ : prateewimon@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2555,14:40 น.   หมายเลขไอพี : 106.0.194.71


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล