ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 379414
Page Views 458629
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


คำขวัญ

สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน “ฟ้า –ขาว”

สีฟ้า    หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

สีขาว   หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ