ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.81 KB 51
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 79
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 172
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.42 KB 173
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ม.1 262
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.11 MB 4041
ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.4 KB 74158
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.83 KB 57725
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.43 KB 23215
สารสนเทศโรงเรียนฯ
SAR Information RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.36 KB 40
SAR-59-พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 42
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผนปฏิบัติการ) ปี 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 63