ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.81 KB 46
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 73
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 167
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.42 KB 170
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ม.1 251
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.11 MB 3986
ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.4 KB 72085
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.83 KB 57681
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.43 KB 22945
สารสนเทศโรงเรียนฯ
SAR Information RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.36 KB 34
SAR-59-พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 32
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผนปฏิบัติการ) ปี 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 56