ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.42 KB 154
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 154
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 58
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.81 KB 29
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.43 KB 22642
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.83 KB 57500
ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.4 KB 67346
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.11 MB 3908
สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ม.1 235
สารสนเทศโรงเรียนฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผนปฏิบัติการ) ปี 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 42
SAR-59-พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 20
SAR Information RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.36 KB 20