ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เจดีย์แก้วเกมส์ 59 (7 ต.ค. 59)
ระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค. 59 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2 ได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านห้วยมะเฟือง) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะด้านกีฬา กรีฑา และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย CR. ภาพ : Heart Raider , LakTa Soy Za , Beer Beerkie ข่าว : Heart Raider

ดูภาพทั้งหมด  คลิก
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2559,16:22   อ่าน 466 ครั้ง