ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมครูและบุคลากรฯเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
นที่ 21 ส.ค. 60 ทางโรงเรียนจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ให้คณะครูรับทราบและปฏิบัติ CR. ภาพ : Heart Raider


ดูภาพทั้ังหมด  คลิก
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,14:43   อ่าน 233 ครั้ง