ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
วันที่ 12 ก.ย. 2560 ทางโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2 ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ


ดูภาพทั้งหมด  คลิก
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,14:46   อ่าน 320 ครั้ง