ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 349566
Page Views 421969
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 137 ครั้ง )
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปีใหม่ไทย 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 150 ครั้ง )
รับผลการเรียน-ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร โครงการ D.A.R.E
( จำนวน 0 รูป / ดู 99 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 0 รูป / ดู 85 ครั้ง )
กิจกรรมหรรษาภาษาอังกฤษ
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา ปี58
( จำนวน 0 รูป / ดู 89 ครั้ง )
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขัม (ครูผู้ช่วย)
( จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านเวียงฝางได้ให้เกียรติ มาศึกษาดูงานโครงการทรูปลูกปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู 181 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 89 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)
( จำนวน 0 รูป / ดู 122 ครั้ง )
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติวเข้ม O-NET)
( จำนวน 0 รูป / ดู 130 ครั้ง )