ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 373642
Page Views 451219
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 174 ครั้ง )
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปีใหม่ไทย 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 188 ครั้ง )
รับผลการเรียน-ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร โครงการ D.A.R.E
( จำนวน 0 รูป / ดู 133 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 0 รูป / ดู 117 ครั้ง )
กิจกรรมหรรษาภาษาอังกฤษ
( จำนวน 0 รูป / ดู 194 ครั้ง )
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา ปี58
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขัม (ครูผู้ช่วย)
( จำนวน 0 รูป / ดู 117 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านเวียงฝางได้ให้เกียรติ มาศึกษาดูงานโครงการทรูปลูกปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู 223 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)
( จำนวน 0 รูป / ดู 176 ครั้ง )
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติวเข้ม O-NET)
( จำนวน 0 รูป / ดู 164 ครั้ง )