ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรม WebpageMaker3 (อ่าน 716) 02 มิ.ย. 58
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการท่าตอนศูนย์ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 912) 10 ก.ย. 57
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (อ่าน 2195) 04 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านแม่คำเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 1547) 27 ส.ค. 57
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบรอบแรกประจำปี 2557 (อ่าน 1053) 25 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 859) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (อ่าน 818) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 852) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระปฐมวัย (อ่าน 883) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษ (อ่าน 853) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 792) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการงานฯ (อ่าน 755) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 839) 04 ส.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระศิลปศึกษา (อ่าน 956) 04 ส.ค. 57
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน (สำหรับครู) (อ่าน 823) 04 ส.ค. 57
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 2377) 01 ก.ค. 57
พิธีไหว้ครู (อ่าน 1029) 12 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ของนางยุพา ทองปรอน (อ่าน 1302) 27 เม.ย. 57
มอบผ้าห่มแก่นักเรียน โดยกองงานหนึ่งใจเดียวกัน (อ่าน 1042) 07 ก.พ. 57
มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว (อ่าน 969) 14 ม.ค. 57
ผลงานหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน (อ่าน 2509) 03 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1104) 02 ต.ค. 56
จัดทำและเผยแพร่สารคดีเทิดพระเกียรติ (อ่าน 932) 02 ต.ค. 56
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (อ่าน 3512) 11 ก.ย. 56
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School online (อ่าน 1739) 11 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการท่าตอนศูนย์ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1022) 22 ส.ค. 56
ประชุมติดตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงประจำปี 2556 (อ่าน 989) 22 ส.ค. 56
งานอาเซียน ASEAN DAY (อ่าน 960) 21 ส.ค. 56
เกณฑ์การให้คะแนนทักษะคอมพิวเตอร์ (อ่าน 992) 19 ส.ค. 56
รณรงค์โรงไข้เลือดออก (อ่าน 1599) 14 มิ.ย. 56
การจัดกิจกรรม "ร้อยใจสัมพันธ์ รับขวัญนักเรียนใหม่" (อ่าน 1231) 28 พ.ค. 56
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 (อ่าน 1692) 27 ก.พ. 56
ร่วมขบวนกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ (อ่าน 1179) 21 ธ.ค. 55
พิธีเปิดอาคารเรียน (อ่าน 1302) 18 ธ.ค. 55
โครงการธรรมดี ได้ดี (อ่าน 1654) 14 ธ.ค. 55
กำหนดการพิธีทำบุญอาคารเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 2663) 14 ธ.ค. 55
ถวายพระพร 5 ธันวา (อ่าน 1298) 04 ธ.ค. 55
ปรับปรุงฝายทดน้ำ (อ่าน 1482) 27 พ.ย. 55
ร่วมขบวนกฐินพระราชทาน (อ่าน 2244) 20 พ.ย. 55
ใบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1292) 20 พ.ย. 55