ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
วันเด็ก 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
วันที่ 13 ม.ค. 60 ทางโรงเรียน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:18   อ่าน 294 ครั้ง