ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
วันที่ 15 ก.พ. 60 ทางโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยแบ่งกิจกรรมภาคเช้าเป็นกิจกรรมกีฬานันทนาการ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอาชีพ CR. ภาพ : Heart Raider LakTa Soy Za ภาพมุมสูง : Heart Raider


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:22   อ่าน 294 ครั้ง