ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
วันที่ 17 มี.ค. 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา ทั้งนี้คณะครูขออวยพรให้นักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ จงตั้งใจเรียน เมื่อไปศึกษาต่อสถาบันอื่น และขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม ประสบความสำเร็จในการงาน และมีความสุขในชีวิตด้วยเทอญ...


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:27   อ่าน 309 ครั้ง