ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
การแสดงชุดฟ้อนสืบสานวัฒนธรรม (ท่าตอนเมืองงาม) พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ตำบลท่าตอน
วันที่ 19 มี.ค. 60 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติร่วมแสดงในพิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลท่าตอน การแสดงชุดฟ้อนสืบสานวัฒนธรรม (ท่าตอนเมืองงาม) ประพันธ์และขับร้องโดย คุณครูรัตติกาล รักสัตย์ ฝึกสอนโดย คุณครูยุพา ทองปรอน และ คุณครูจุฑารัตน์ เสนาธรรม การแสดงดนตรีสตริง ฝึกสอนโดย คุณครูภานุพงศ์ มาละดา อำนวยการโดย ผู้อำนวยการประทีป วิมลพันธ์

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:29   อ่าน 302 ครั้ง