ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทัศนศึกษา ชะอำ-เพชรบุรี
วันที่ 20-23 มี.ค. 60 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ทัศนศึกษา ชะอำ-เพชรบุรี และดรีมเวอร์ CR. VDO Heart Raider

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:30   อ่าน 300 ครั้ง