ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
ไหว้ครู 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ทางโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ และผู้มีพระคุณ (หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครู) ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตะรา นุสาสะกา ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าฯ ในกาลปัจจุบัน ข้าฯ ขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าฯ และประเทศไทยเทอญ (หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครูตอนจบ) ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต ทินโนวาเท นะมามิหังฯ

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:38   อ่าน 302 ครั้ง