ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
การแสดงของครูเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในงานสานรัก สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ปี 2560
การแสดงของครูเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ปี 2560 ในงานยินดีกับก้าวใหม่ รักห่วงใยผู้จากจร สานรัก สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง วันที่ 4 ก.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:42   อ่าน 319 ครั้ง