ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
เทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานโปรดเกล้าให้ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนายนิพนธ์ ใจวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ CR. ภาพ : Beer Beerkie , Kanlayanee Rittilom ภาพมุมสูง LakTa Soy Za

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:43   อ่าน 324 ครั้ง