ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
การแสดงของนักเรียน วันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
วันที่ 11 ส.ค. 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น และกิจกรรมกราบแม่เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรัก เคารพ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้.. "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:54   อ่าน 463 ครั้ง