ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ ปี 2560
วันที่ 24 พ.ค. 60 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่าตอน ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคล


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:37   อ่าน 291 ครั้ง