ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560
วันที่ 30 มิ.ย. 60 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" มีการสวนสนาม ณ อาคารห้องประชุม (มุทิตา) เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง CR. ภาพ : Heart Raider ภานุพงศ์ มาละดา ภาพมุมสูง : LakTa Soy Za


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:41   อ่าน 316 ครั้ง