ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
กีฬานักเรียน-ผู้ปกครอง (กีฬาสี) 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
วันที่ 13 ก.ค. 2560 ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:52   อ่าน 356 ครั้ง