ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงฝายทดน้ำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ช่วยกันปรับปรุงฝายทดน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ โดยมีคุณครูสัญญา ช่างคำมูลเป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิการยน 2555 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2555,11:41   อ่าน 1482 ครั้ง