ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีทำบุญอาคารเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี

กำหนดการพิธีทำบุญอาคารเรียน

โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันเสาร์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

 

          เวลา    ๐๗.๓๐ น.      แต่งดาองค์ผ้าป่าที่บริษัท  รากแก้ว  จำกัด  (บ้านร่มไทย)

                   ๐๘.๐๐ น.      แห่ต้นไทยทานและองค์ผ้าป่าเคลื่อนไปตามถนนฝาง-ท่าตอน 

                                      สู่โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ

                   ๐๙.๐๐ น.      พิธีการทางศาสนา

                   ๐๙.๓๐ น.      พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและมอบอาคารแก่ทางราชการ

                   ๑๐.๐๐ น.       ถวายองค์ผ้าป่า

                                      -  ฟ้อนเล็บสมโภชองค์ผ้าป่า

                                      -  การแสดงของชนเผ่าต่างๆ

                   ๑๑.๐๐ น.       -  ถวายภัตตาหารเพล

                   ๑๒.๐๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ฟังซอพื้นเมือง

                   ๑๘.๐๐ น.      งานเลี้ยงฉลองอาคารเรียน

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,21:50   อ่าน 2662 ครั้ง