ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม "ร้อยใจสัมพันธ์ รับขวัญนักเรียนใหม่"
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้จัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยใจสัมพันธ์ รับขวัญนักเรียนใหม่” ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อปฐมนิเทศนักเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ม.1 ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประทีป วิมลพันธ์ เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2556,08:39   อ่าน 1231 ครั้ง