ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์โรงไข้เลือดออก
        วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตอน นำนักเรียน อสม.หมู่บ้าน และตัวแทนชุมชน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ “รวมพลังหยุดยั้ง โรคไข้เลือดออก” บริเวณบ้านห้วยมะเฟือง บ้านท่าตอน และบ้านร่มไทย ซึ่งตำบลท่าตอนเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,13:31   อ่าน 1599 ครั้ง