ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานอาเซียน ASEAN DAY
           โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ตลอดจนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2556,10:33   อ่าน 959 ครั้ง