ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School online
      โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ห้องสื่อการเรียนระบบมัลติมีเดีย ปีงบประมาณ 2556 สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมทำการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
  1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบเสียง ลำโพง (ติดตั้งบนตั้วกระดาน)
  2. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระยะไกล แบบ mini Board
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT 2555)
  4. เครื่องโปรเจคเตอร์ Short Throw ความส่องสว่าง 2500 Ansi Limens
  5. เครื่องฉายภาพมัลติวิชั่น
  6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
  7. โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน CAI พัฒนาศักยาภาพการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานตัวชี้วัด พร้อมเอกสารแบบเรียน
  8. โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ระบบมัลติมีเดีย (VDO Streaming) มีครูสอนสมจริง (ASEAN School) พัฒนานักเรียนสู่ประชาคม ASEAN 2015 สามารถเรียนผ่าน / ไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมเอกสารแบบเรียน
  9. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเก้าอี้แบบมีพนักพิง (สำหรับครู)
  10. สายสัญญาณพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,13:07   อ่าน 1739 ครั้ง