ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบผ้าห่มแก่นักเรียน โดยกองงานหนึ่งใจเดียวกัน

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานไปยังกองงานหนึ่งใจ...เดียวกัน  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เพื่อขอผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี นำโดยท่าน สจ.นิพนธ์ ใจวงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้มอบผ้าห่มให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2557,13:52   อ่าน 1042 ครั้ง