ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู
     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
คุณครู ที่ท่านได้อบรม สั่งสอน วิชาความรู้ ตลอดมา

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2557,06:41   อ่าน 1029 ครั้ง