ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
รำอวยพร งานมุทิตาจิต เกษียณเปี่ยมสุข ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ รร.เพียงหลวง ๑ (บ้าน่าตอน)ฯ 2560 (อ่าน 490) 25 ก.ย. 60
น้ำตาลาไทร งานมุทิตาจิต เกษียณเปี่ยมสุข ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ 2560 (วงมะข้ามป้อม) (อ่าน 474) 25 ก.ย. 60
เกษียณอายุราชการ 2560 ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 488) 25 ก.ย. 60
กีฬา กีฑรา นักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ 2 ปี 2560 (อ่าน 477) 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP4 Having breakfast (อ่าน 487) 25 ก.ย. 60
การแสดงของนักเรียน วันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ (อ่าน 461) 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP3 Getting dressed (อ่าน 320) 25 ก.ย. 60
กีฬานักเรียน-ผู้ปกครอง (กีฬาสี) 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 357) 25 ก.ย. 60
เทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง (อ่าน 323) 25 ก.ย. 60
การแสดงของครูเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในงานสานรัก สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ปี 2560 (อ่าน 318) 25 ก.ย. 60
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560 (อ่าน 316) 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP2 Taking a Shower (อ่าน 288) 25 ก.ย. 60
ไหว้ครู 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ (อ่าน 300) 25 ก.ย. 60
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ ปี 2560 (อ่าน 292) 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : Getting up (อ่าน 300) 25 ก.ย. 60
ทำบุญอาคารดนตรี โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 23 พ.ค. 2560 ดู 88 ครั้ง (อ่าน 290) 25 ก.ย. 60
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทัศนศึกษา ชะอำ-เพชรบุรี (อ่าน 298) 25 ก.ย. 60
การแสดงชุดฟ้อนสืบสานวัฒนธรรม (ท่าตอนเมืองงาม) พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ตำบลท่าตอน (อ่าน 302) 25 ก.ย. 60
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ (อ่าน 307) 25 ก.ย. 60
วีดีโอปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 22 (ประทีปคุณากร) โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 291) 25 ก.ย. 60
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 300) 25 ก.ย. 60
วีดีโอปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 21 (กฤตมุขอัฐภิญญา) (อ่าน 295) 25 ก.ย. 60
ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 293) 25 ก.ย. 60
โฟร์โมสต์ จัดกิจกรรม โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 300) 25 ก.ย. 60
วันเด็ก 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ (อ่าน 291) 25 ก.ย. 60
สัญญาที่ท่าตอน (อ่าน 302) 25 ก.ย. 60
ภาพมุมสูง ทะเลหมอก วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย 2559 (อ่าน 341) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ แปรอักษร แสดงความอาลัย ถวายในหลวง (อ่าน 670) 24 พ.ย. 59
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ 2559 (อ่าน 552) 24 พ.ย. 59
โครงการ จากพี่ สู่น้อง สู่ชุมชน ด้วยวิถีหัตถกรรม (อ่าน 718) 13 มิ.ย. 59
รายการรู้รอบรั้วโรงเรียนทรูปลูกปัญญา โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ (อ่าน 730) 13 มิ.ย. 59
English We Can (อ่าน 922) 03 ก.ย. 58
แนะนำโรงเรียน ปี พ.ศ.2558 (อ่าน 954) 03 ก.ย. 58
ฟ้อนเล็บ (อ่าน 1027) 17 ก.ค. 58
วีดีโอแนะนำโรงเรียน (อ่าน 921) 17 ก.ค. 58
ชนะเลิศ วงดนตรีสตริง (ม.1-3) โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ (อ่าน 859) 17 ก.ค. 58