ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 373618
Page Views 451195
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษบา ฉายะสุโข
ครู คศ.3

นางเสาร์คำ แสนทาโจ
ครู คศ.2

นางสาวสายหยุด มาติด

นางสาวเอราวัณ สวัสดิ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติกาล รักสัตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุรียาภรณ์ ไชยุดีกุล
ครูผู้ช่วย

นางเกษร วุฒิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย