ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 364348
Page Views 439976
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช เรือนฟู

นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกลดา บัวหอม