ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 379399
Page Views 458614
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสะอาด แก้วมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภา อินทรี

นายกรกฎ สวยศรี

นางณัฐยา ชัยลังกา

นายพิทักษ์ชัย วงค์ตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ