ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 379411
Page Views 458626
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี วิมลพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ เสวะกะ
ครู คศ.1

นางวรารัตน์ ดวงทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์
ครู คศ.1