ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 08/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 437471
Page Views 525807
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่น ฝาง 053452018
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม่อนปิ่น ฝาง
3 โรงเรียนบ้านหัวนา ม่อนปิ่น ฝาง
4 โรงเรียนบ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว ม่อนปิ่น ฝาง
6 โรงเรียนบ้านขอบด้ง ม่อนปิ่น ฝาง
7 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่น ฝาง
8 โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาบ้านสวนชา ม่อนปิ่น ฝาง
9 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่น ฝาง
10 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ สันทราย ฝาง
11 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันทราย ฝาง
12 โรงเรียนวัดนันทาราม สันทราย ฝาง
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สันทราย ฝาง (053) 451464
14 โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย ฝาง
15 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง
16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สันทราย ฝาง
17 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สาขาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ สันทราย ฝาง
18 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร เวียง ฝาง
19 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย เวียง ฝาง
20 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ เวียง ฝาง 086-420-3123
21 โรงเรียนบ้านแม่ใจ เวียง ฝาง
22 โรงเรียนสายอักษร เวียง ฝาง
23 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวียง ฝาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยบอน เวียง ฝาง
25 โรงเรียนรังษีวิทยา เวียง ฝาง
26 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย เวียง ฝาง
27 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ เวียง ฝาง
28 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม เวียง ฝาง
29 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สาขาบ้านตาดน้อย เวียง ฝาง
30 โรงเรียนอนุบาลปาริชาติอนุสรณ์ เวียง ฝาง
31 โรงเรียนบ้านท่าสะแล เวียง ฝาง
32 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง
33 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง แม่ข่า ฝาง 053884914
34 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่ข่า ฝาง
35 โรงเรียนบ้านสันม่วง แม่ข่า ฝาง (053) 884978
36 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน แม่ข่า ฝาง
37 โรงเรียนบ้านแม่ข่า แม่ข่า ฝาง 0-5388-4913
38 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ แม่คะ ฝาง 053969186
39 โรงเรียนบ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำ แม่คะ ฝาง
40 โรงเรียนบ้านปางปอย แม่คะ ฝาง 053-460025
41 โรงเรียนบ้านโป่งนก สาขาบ้านแม่ป่าไผ่ แม่คะ ฝาง
42 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง
43 โรงเรียนบ้านแม่คะ แม่คะ ฝาง
44 โรงเรียนบ้านโป่งนก แม่คะ ฝาง
45 โรงเรียนบ้านยาง แม่งอน ฝาง
46 โรงเรียนบ้านหนองขวาง แม่งอน ฝาง
47 โรงเรียนวิรุณเทพ แม่งอน ฝาง
48 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก แม่งอน ฝาง
49 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่งอน ฝาง
50 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก แม่งอน ฝาง -
51 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอน ฝาง
52 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง แม่งอน ฝาง
53 โรงเรียนบ้านหลวง แม่งอน ฝาง
54 โรงเรียนบ้านคุ้ม แม่งอน ฝาง
55 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูน ฝาง
56 โรงเรียนบ้านหนองยาว แม่สูน ฝาง
57 โรงเรียนบ้านต้นส้าน แม่สูน ฝาง
58 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง
59 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แม่สูน ฝาง
60 โรงเรียนบ้านปางสัก แม่สูน ฝาง
61 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง แม่สูน ฝาง
62 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ แม่สูน ฝาง
63 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อน ฝาง
64 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อน ฝาง
65 โรงเรียนบ้านป่าบง โป่งน้ำร้อน ฝาง
66 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน ฝาง
67 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
68 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
69 โรงเรียนบ้านแม่จา ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
70 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
71 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
72 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
73 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้ง เชียงดาว
74 โรงเรียนบ้านปางมะเยา ปิงโค้ง เชียงดาว 053-460013
75 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้ง เชียงดาว
76 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม ปิงโค้ง เชียงดาว
77 โรงเรียนบ้านออน ปิงโค้ง เชียงดาว
78 โรงเรียนบ้านปางเฟือง ปิงโค้ง เชียงดาว 053261480
79 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงดาว
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว 053455279
81 โรงเรียนบ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว
82 โรงเรียนอนุบาลปัญญา เชียงดาว เชียงดาว
83 โรงเรียนศิลรวี เชียงดาว เชียงดาว
84 โรงเรียนบ้านแม่เตาะ เชียงดาว เชียงดาว
85 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร เชียงดาว เชียงดาว
86 โรงเรียนบ้านม่วงฆ้อง เชียงดาว เชียงดาว
87 โรงเรียนบ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว
88 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล เชียงดาว เชียงดาว
89 โรงเรียนบ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว
90 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สาขาปางแดง เชียงดาว เชียงดาว
91 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว เชียงดาว 053-455191
92 โรงเรียนบ้านเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว
93 โรงเรียนดอยสามหมื่น เมืองคอง เชียงดาว
94 โรงเรียนบ้านวังมะริว เมืองคอง เชียงดาว
95 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองคอง เชียงดาว
96 โรงเรียนบ้านแม่ข้อน เมืองงาย เชียงดาว
97 โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองงาย เชียงดาว
98 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว
99 โรงเรียนบ้านหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว
100 โรงเรียนแกน้อยศึกษา เมืองนะ เชียงดาว 053-460015
101 โรงเรียนบ้านโละป่าหาญ เมืองนะ เชียงดาว
102 โรงเรียนบ้านโป่งอาง เมืองนะ เชียงดาว
103 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เมืองนะ เชียงดาว
104 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เมืองนะ เชียงดาว
105 โรงเรียนบ้านรินหลวง เมืองนะ เชียงดาว
106 โรงเรียนบ้านเมืองนะ เมืองนะ เชียงดาว 053-460238
107 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะ เชียงดาว
108 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย เมืองนะ เชียงดาว
109 โรงเรียนบ้านนาหวาย เมืองนะ เชียงดาว
110 โรงเรียนวัดจอมคีรี แม่นะ เชียงดาว
111 โรงเรียนบ้านป่าบง แม่นะ เชียงดาว
112 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า แม่นะ เชียงดาว
113 โรงเรียนบ้านแม่แมะ แม่นะ เชียงดาว
114 โรงเรียนวัดปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว
115 โรงเรียนบ้านแม่นะ แม่นะ เชียงดาว (053) 046791
116 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว
117 โรงเรียนบ้านสบอ้อ แม่นะ เชียงดาว
118 โรงเรียนอนุบาลเรวดี แม่นะ เชียงดาว
119 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สาขาป่าโหล แม่นะ เชียงดาว
120 โรงเรียนบ้านสบคาบ แม่นะ เชียงดาว
121 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ แม่นะ เชียงดาว
122 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะ เชียงดาว
123 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เปียงหลวง เวียงแหง
124 โรงเรียนบ้านจอง เปียงหลวง เวียงแหง
125 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวง เวียงแหง (053) 476090-1
126 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง
127 โรงเรียนบ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง
128 โรงเรียนบ้านแม่หาด เมืองแหง เวียงแหง
129 โรงเรียนบ้านเวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง
130 โรงเรียนบ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง
131 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมืองแหง เวียงแหง
132 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สาขาเลาวู เมืองแหง เวียงแหง
133 โรงเรียนบ้านปางป๋อ แสนไห เวียงแหง
134 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก แสนไห เวียงแหง 053476110
135 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ท่าตอน แม่อาย
136 โรงเรียนบ้านห้วยปู ท่าตอน แม่อาย 053- 459491
137 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอน แม่อาย
138 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย
139 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอน แม่อาย
140 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ท่าตอน แม่อาย
141 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอน แม่อาย
142 โรงเรียนบ้านหาดชมพู ท่าตอน แม่อาย
143 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย 052-082898
144 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอน แม่อาย 0-5345-9494
145 โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอน แม่อาย
146 โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอน แม่อาย
147 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย
148 โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านหลวง แม่อาย
149 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สาขาโละป่าไคร้ บ้านหลวง แม่อาย
150 โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง แม่อาย
151 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ บ้านหลวง แม่อาย
152 โรงเรียนบ้านหลวง สาขาห้วยมะเฟือง บ้านหลวง แม่อาย
153 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย 053-460056
154 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว มะลิกา แม่อาย
155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกา แม่อาย
156 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ แม่อาย
157 โรงเรียนบ้านสันปอธง สันต้นหมื้อ แม่อาย
158 โรงเรียนบ้านโละ สันต้นหมื้อ แม่อาย
159 โรงเรียนบ้านทรายแดง สันต้นหมื้อ แม่อาย
160 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวาง แม่อาย
161 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย แม่นาวาง แม่อาย
162 โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวาง แม่อาย
163 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สาขาหัวแม่เมืองน้อย แม่นาวาง แม่อาย
164 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ แม่นาวาง แม่อาย
165 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง สาขาห้วยจันสี แม่นาวาง แม่อาย
166 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย
167 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวาง แม่อาย
168 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวาง แม่อาย
169 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู แม่นาวาง แม่อาย
170 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สาขาบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย
171 โรงเรียนทหารม้าอนุสรณ์ บ้านวังดิน แม่นาวาง แม่อาย
172 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า แม่นาวาง แม่อาย
173 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง สาขาห้วยป่ากล้วย แม่นาวาง แม่อาย
174 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง แม่สาว แม่อาย
175 โรงเรียนบ้านแม่สาว แม่สาว แม่อาย
176 โรงเรียนบ้านดง แม่สาว แม่อาย
177 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า แม่สาว แม่อาย
178 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย
179 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง แม่สาว แม่อาย
180 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย
181 โรงเรียนบ้านดอนชัยสาขาบ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย
182 โรงเรียนปราณีวิทยา แม่อาย แม่อาย 459056
183 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อาย แม่อาย
184 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สาขาดอยแหลม แม่อาย แม่อาย
185 โรงเรียนบ้านเด่น แม่อาย แม่อาย
186 โรงเรียนบ้านดอนชัย แม่อาย แม่อาย 053-459079
187 โรงเรียนวัดมหิงสาวาส ปงตำ ไชยปราการ
188 โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา ปงตำ ไชยปราการ
189 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ปงตำ ไชยปราการ
190 โรงเรียนบ้านห้วยบง ปงตำ ไชยปราการ
191 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ปงตำ ไชยปราการ 053457708
192 โรงเรียนบ้านปงตำ ปงตำ ไชยปราการ
193 โรงเรียนวัดบ้านท่า ปงตำ ไชยปราการ
194 โรงเรียนบ้านร้องธาร สาขาปางมะขามป้อม ศรีดงเย็น ไชยปราการ
195 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
196 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ
197 โรงเรียนบ้านอ่าย ศรีดงเย็น ไชยปราการ
198 โรงเรียนบ้านแม่ขิ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
199 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ
200 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ
201 โรงเรียนบ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ
202 โรงเรียนบ้านป่าซาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ
203 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
204 โรงเรียนบ้านต้นโชค หนองบัว ไชยปราการ
205 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ
206 โรงเรียนบ้านผาแดง หนองบัว ไชยปราการ
207 โรงเรียนบ้านสินชัย หนองบัว ไชยปราการ
208 โรงเรียนบ้านทา หนองบัว ไชยปราการ
209 โรงเรียนบ้านปง หนองบัว ไชยปราการ
210 โรงเรียนไชยปราการ หนองบัว ไชยปราการ
211 โรงเรียนสันติวนา หนองบัว ไชยปราการ
212 โรงเรียนบ้านต้นโชค สาขากิ่วจำปี หนองบัว ไชยปราการ
213 โรงเรียนบ้านปาง หนองบัว ไชยปราการ
214 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว หนองบัว ไชยปราการ
215 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว แม่ทะลบ ไชยปราการ
216 โรงเรียนวัดป่าแดง แม่ทะลบ ไชยปราการ
217 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบ ไชยปราการ 053319528
218 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบ ไชยปราการ