ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสะอาด แก้วมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 0829019185
อีเมล์ : bird.pasao@gmail.com
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2558,20:36  อ่าน 1289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ ครูสะอาด
รายละเอียดผลงาน
ห้องเรียนออนไลน์ของครูสะอาด เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้

โดยสามารถเข้าไปเรียนได้ที่  https://sites.google.com/site/saardonline

หรือ พิมพ์ค้นหาให้เว็บ Google โดยพิมพ์ว่า ห้องเรียนครูสะอาด
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2558,20:36   อ่าน 1289 ครั้ง