ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายใจ สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:41  อ่าน 439 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:41   อ่าน 439 ครั้ง